Jak powstaje guma?

Guma jest wszelkiemu świetnie znana, gdyż ma duże użycie w nowoczesnym świecie. Jest to lepkie i elastyczne ciało stałe robione z tzw. mleczka kauczukowego popularnie określanego jako lateks. Lateks jednak ma inne właściwości aniżeli takie mleczko o czym należy pamiętać. Mimo, że lateks znajdzie się prawie we wszelkich częściach drzewa jak kora, szypułka, korzenie, gałęzie, liście czy cytrusy u setek roślin i drzew to większość zostaje wykryta i znajdowana w wewnętrznej frakcji kory drzew z drewna kauczukowego. Z mniejszych zielenin wydobycie kauczuku najzwyczajniej w świecie nie byłoby profitowe. Obrazuje to z pewnością widok danej osoby, która musiałaby z tak malutkich roślin jakąś małą strzykawką wydobywać mleczko. Z pewnością taka robota musiałaby wiele wynagradzana. Czyli już wiemy, że guma pochodzi z drewna. Ciekawostką jest to, że guma istnieje od czasów prehistorycznych. Świadczyć o tym potrafią różnorakie skamieniałości flory, które sporządzały gumy. kauczuki Też rdzenni mieszkańcy południowo-wschodniej Azji wykorzystywali gumy przygotowanej z soku krzaków kauczukowych do produkcji wodoodpornych koszy i słoików. Nawet Kolumb w swojej drugiej podróży do Nieznanego Świata widział jak mieszkańcy grają kulami właśnie wykonanymi z gumowego drewna. Lateks składa się z malutkich drobinek cieczy, towarów stałych albo półpłynnych, który pojawił się w postaci wodnego roztworu, ewidentnie nie do picia! Roztwór ten składa się wyłącznie z około 1/3 gumy. Drugie 2/3 to nic odmiennego jak typowa woda. Kiedy cząstki lateksu scalają się to powstaje z tego kula z gumy. Warsztaty wytwarzające gumy, kauczuki itp znajdują się w klimacie gorącym i mokrym. Właśnie z tego powodu obszar około 700 kilometrów po obu stronach równika jest znany jako “pas gumy”. Guma dzisiaj jest jednym z najbardziej koniecznych paliw nieodzownych do życia współczesnego człowieka. Gdybyśmy rezygnowali z tego surowca widocznie łączność miejska stanęłaby w miejscu, a wielu osobom trzeba by było zarekwirować jedne z bardziej nieodzownych przedmiotów, w tym też okrycia.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed.You can leave a response, or trackback from your own site.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Content Protected Using Blog Protector Plugin By: Make Money.