Odlewnia aluminium

Modelarnia to dział firmy który wykonuje oprzyrządowanie odlewnicze w formie modeli i rdzennic ze stali, aluminium i metali kolorowych, kokile z żeliwa szarego i sferoidalnego oraz negatywy modeli i omodelowania prototypowe z żywicy. Pracownicy modelarni pracują na oprogramowaniu CAD/CAM a opracowywanie modeli 3D następuje przy wykorzystaniu programu PRO Engineer.

Odlewy piaskowe i odlewy kokilowe to odlewy aluminiowe produkowane z różnych materiałów i stopów odlewniczych i dostarczane dla wielu branż jak np. zbrojeniowej, kolejowej, motoryzacyjnej, energetycznej, lotniczej czy sanitarnej. Odlewy po obróbce cieplnej są zazwyczaj obrabiane mechanicznie na tokarkach i frezarkach a w końcowej fazie mogą podlegać operacji śrutowania lub piaskowania w celu wygładzenia powierzchni odlewów.

Firma produkująca odlewy aluminiowe powinna posiadać doświadczenie w odchudzaniu kosztów poparte zastąpieniem procesu obróbki detali aluminiowych z profili walcowanych na obróbkę detali odlewanych (oszczędność pracochłonności, kosztów narzędzi obróbczych oraz samego materiału). Każdy odlew aluminiowy w ostatniej fazie produkcji powinien być wolny od nieczystości, chropowatości i porów odlewniczych.

Omodelowanie odlewnicze, rdzennica, kokila i negatyw na CNC powstaje na bazie dokumentacji płaskiej 2D (papierowej i elektronicznej) oraz bryły 3D otrzymywanej od klienta lub przygotowywane przez technologów z biura projektowego. Opracowaniem dokumentacji zajmuje się sztab technologów pracujących w biurach konstrukcyjnych pracujących na programach typu CAD/CAM.

Obróbka cieplna będąca w ofercie odlewni produkującej odlewy grawitacyjne ma na celu zmianę właściwości poprzez zmianę struktury, lecz bez zmiany kształtu obrabianego przedmiotu. W zależności od parametrów obróbki cieplnej oraz zmian zachodzących w strukturze pod wpływem obróbki cieplnej wyróżnia się: wyżarzanie, hartowanie, odpuszczanie, przesycanie i starzenie.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed.Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Content Protected Using Blog Protector Plugin By: Make Money.